All about brows

MODUL 1: ALL ABOUT BROWS

På “All about Brows” lærer du alle de grundlæggende teknikker indenfor shading af bryn, dvs. at du lærer at benytte forskellige nåle, hastigheder og teknikker til at skabe forskellige resultater indenfor pigmentering af bryn. Med denne viden, lærer du således allerede fra starten af hvordan man opnår en transparent let shading som er kendetegnet ved bla. Ombre Brows, men du lærer også teknikkerne til alm. skyggelægning og kombinationsbryn samt hvornår du bør bruge de forskellige teknikker og hvornår de ikke er velegnede.

Vi har lavet kurset således at du er fuldt ud klar til at kunne variere dine behandlinger til dine kommende kunder og ikke er nødsaget til hurtigt at skulle investere i flere kurser for at være konkurrencedygtig.

OBS: Det er en forudsætning at du har gennemført PRE-modulet – “Grundlæggende viden” inden deltagelse på All about brows eller at du har din grundlæggende viden fra en anden kursusudbyder.

MÅLSÆTNING MED KURSUS

At forstå teorien bagved shading samt at kunne udføre de universelle shading teknikker til at skabe alle former for skyggelægning af bryn.
Du vil således kende til alle nødvendige teknikker til at lave både Ombre Brows, Soft Shading og Full Shading.

1. DAG:

Kl. 10.00 – 11.00: Test/prøve med spørgsmål til det materiale der er fremsendt til hjemmestudie

Kl. 11.00 – 12.00: Opsummering Q&A

Kl. 12.00 – 12.30: Frokostpause

Kl. 12.30 – 15.30: Grundlæggende Farveteori
Kl. 15.30 – 16.00: Oprydning og afslutning

2. Dag: (Foregår dagen efter Premodulet/Grundlæggende viden)

Kl. 10.00 – 12.00: Teori om bryn, opmåling og optegning

Kl. 12.00 – 12.30: Frokost

Kl. 12.30 – 16.00: Praktisk træning af optegning
Efter denne undervisningsdag, har du en uges træningstid derhjemme og du vil få hjemmeopgaver der skal løses inden næste uges træning.

OBS: Det er en forudsætning for deltagelsen på resten af kurset, at der sættes tid af til hjemmetræningen. Såfremt at du ikke får trænet, kan vi således være nødt til at afvise dit videre forløb og udsætte resten af undervisningen til næstkommende kursus

3. DAG: (Foregår 1 uge efter 2. dag)

Kl. 10.00 – 12.00: Teori om nåle og teknikker

Kl. 12.00 – 12.30: Frokost

Kl. 12.30 – 15.30: Træne teknikker på øveskind

Kl. 15.30 – 16.00: Afslutning & oprydning

Efter denne undervisningsdag, har du igen en uges træningstid derhjemme og du vil få hjemmeopgaver der skal løses inden næste uges træning.
OBS: Det er en forudsætning for deltagelsen på resten af kurset, at der sættes tid af til hjemmetræningen. Såfremt at du ikke får trænet, kan vi således være nødt til at afvise dit videre forløb og udsætte resten af undervisningen til næstkommende kursus.

4. DAG: (Foregår 1 uge efter 3. dag)

Kl. 10.00 – 12.30: Demonstration på model (Udføres af træner)

Kl. 12.30 – 13.00: Frokost

Kl. 13.00 – 15.30:  Træning på øveskind under supervision af træner.

Kl. 15.30 – 16.00: Afslutning & oprydning

Dag 5: (Foregår 1 uge efter 4. dag)

Øvedag: Hver kursist medbringer 2 modeller, som de skal behandle under supervision af Majken.

OBS: Man lærer naturligvis ikke at pigmentere perfekt på 5 kursusdage, det tager både tid og masser af træning at mestre teknikkerne, man skal derfor investere mest mulig tid i at træne sine færdigheder efterfølgende, på daglig basis, på øveskind.

I gruppen vil der være opgaver der løbende skal løses og nogle af disse skal godkendes inden at man må starte behandlinger op på rigtige kunder. Opgaverne omhandler primært optegning af bryn og selve pigmenterings-teknikkerne.

Som udgangspunkt skal man regne med at bruge ca. 6 måneder på at finpudse sine teknikker, inden at det kan anbefales at gå videre til et nyt modul (Læber eller Eyeliner)

CERTIFIKAT FRA NOUVEAU CONTOUR DANMARK

Efter endt kursus modtager du et bevis for deltagelse i kurset, dette er dog ikke det endelige Certifikat.

For at modtage det endelige Certifikat og dermed titlen som Nouveau Contour Artist i den pågældende disciplin skal der trænes tilstrækkeligt til at mestre teknikkerne og vi skal se færdige tilfredsstillende resultater i supportgruppen.

Info

For tilmelding og reservation af plads på kursus opkræves depositum på 5.000 DKK. Rest beløbet opkræves 1 måned før kursets start.

OBS: Ved udeblivelse fra kurset vil depositum ikke refunderes. I tilfælde af færre end 3 tilmeldinger forbeholder vi os retten til at aflyse holdet, hvor efter at man vil blive tilbudt en plads på næste hold.

Priser
5 dages kursus samt startpakke25.000 DKK. ex. moms.